นักแสดงชื่อ: Jordi

🇪🇸
จอร์ดี้ เอลนีโญ โปยา (Jordi El Niño Polla)